۲۰۲، مزه سرد و گرم زندگی …

از آنجاییکه برند ۲۰۲ قابلیت های خوبی  در  کیفیت و بسته بندی و تنوع محصولات خود دارد، این شرکت اقدام به برگزاری کمپین تبلیغاتی جهت افزایش آگاهی از برند و معرفی سبد محصولات نزد مخاطبان کرده است. آژانس تبلیغاتی فلش با درک اهداف برند ۲۰۲، در تمام عناصر تبلیغاتی این برند ، از بسته بندی محصولات تا تبلیغات در رسانه های محیطی، سعی کرده است تا اطمینان بخشی از کیفیت و سلامت محصولات ۲۰۲ به جامعه هدف داده شود.

با توجه به نوع محصولات ۲۰۲ و حساسیت های جامعه، اهمیت سلامتی و کیفیت همیشه اولیت این شرکت غذایی بوده است. پس با تبلیغات محیطی جدید خود، ۲۰۲ توانست در کنار رقبایش یکبار دیگر تصویری مناسب از خود ارایه و تکرار کند.