گلنوش، از ۱۳۵۵

گلنوش، برندی با پیشینۀ بیش از چهل سال حضور مستمر، یکی از با سابقه‌ترین شرکت ها در زمینه تولید محصولات خوراکی است.

برندی نام آشنا که از درجۀ آگاهی فوق‌العاده زیاد مخاطبین در یادآوری و ارزش بهره می‌برد. روندی که با بررسی بازار، موقعیت سایر برندها در ایران، چگونگی تبلیغات برندهای مختلف در جهان و روش های توزیع آنها، تبدیل به اطلاعات مهمی در شکل‌گیری برخورد با این پروژۀ مهم شد، آژانس تبلیغاتی فلش وارد مرحله‌ای جدید از ارائه خدمت به این کارفرما شد.

بررسی‌های حاصل از بازبینی اطلاعات جمع‌آوری شده، نکات مثبت زیاد حائز اهمیت را گوشزد می‌کرد. این تغییرات بنیادین برندینگ محصولات در قالب تغییر در آرم تجاری، بسته بندی و تبلیغات محیطی این کمپانی همچنان ادامه دارد.