پاکبان

طراحی کمپین تبلیغات محیطی «پاکبان»

آژانس تبلیغاتی فلش، مجری پروژه طراحی کمپین تبلیغات محیطی « شیر تازه پاکبان»، در بسته بندی تتراتاپ بود. در طراحی این کمپین، با توجه به طبیعی و ویژگی ظاهری آن،  طول عمر طولانی تر این محصول نسبت به دیگر محصولات لبنی مورد تاکید قرار گرفت تا در نتیجه تبلیغات، نام برند برای مخاطب قابل تشخیص و یادآوری باشد.