مرکز تجاری آرتمیس

طراحی هویت بصری و کمپین تبلیغات محیطی «آرتمیس»

آژانس تبلیغاتی فلش، طراحی و اجرای پروژه هویت بصری و کمپین تبلیغات محیطی «مرکز تجاری آرتمیس» را بر عهده داشت. با توجه به رونق ساخت و ساز مراکز تجاری در نقاط مختلف تهران، معرفی درست نقاط تمایز این مرکز تجاری، به عنوان مجموعه­ای شاخص که به دنبال نوآوری و جذابیت بصری برای بازدیدکنندگان بود، از اهمیت بالایی برخوردار بود.