تراست، در دمای آسایش باشید …

تراست تولید کننده ای با سابقه و صاحب نام در بین مخاطبین،  با هدف بدست آوردن گروهی جدید از مصرف کنندگان اقدام به برپایی کمپین تبلیغاتی تازه ای نمود.

عرضۀ محصولات جدید در بازار، نیاز به شناخت مخاطبین، سلیقۀ مصرف، مطالعۀ رفتارهای رقبا، چگونگی توزیع، نگاه به روش های تبلیغ و قبل از همۀ این فاکتورها، نیاز به جمع آوری اطلاعات و تحلیل آمارها دارد.

کمپین طراحی شده بسیار مستقیم با مخاطبین در ارتباط است علاوه بر این،  تغییر شعار “در دمای آسایش باشید” به سادگی با مخاطبین ارتباط برقرار میکند.

سهولت، سرعت و اعتماد به نام تجاری و هویت بصری که انتقال استراتژی تراست است هسته اصلی این کمپین بود.