در پی انتشار شاهکار متفاوت محسن چاووشی ، تبلیغات محیطی آلبوم ” امیر بی گزند” در سرتاسر تهران ، هواداران قلب موسیقی ایران را در جریان روند این آلبوم قرار داد.

به گفته محسن چاوشی : “امیر بی گزند در واقع برآمده از خلجان های روحی آدم هاست، آدمی که می تواند من باشد و یا هر کس دیگری. حالی که هر لحظه به شکلی به آدم عارض می شود. از سرخوشی تا اندوه، از قبض تا بسط. “

این شاهکار متفاوت موسیقی ایران،  با سبک هایی متفاوت و تنوع در تنظیم قطعات در روز ۱۷ خرداد انتظار شیرین هوادارانش را به پایان رساند.

آژانس تبلیغاتی فلش عهده دار اکران بیلبوردهای این آلبوم بود که موفقیت این هنرمند مردمی را دو چندان کرد.