شرکت صنایع غذایی گلنوش در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته حضور یافت. این نمایشگاه با حضور جمعی از شرکت ها و واحدهای تولیدی داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ  ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ برگزار شد.

آژانس تبلیغاتی فلش مسئولیت طراحی و ساخت غرفه صنایع مواد غذایی گلنوش را با توجه به هویت بصری و رنگ سازمانی این برند معتبر بر عهده داشت.