در سومین جشنواره تبلیغات ایران که در اسفند ماه سال ۹۶ در مرکز همایش های دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد، آژانس تبلیغات فلش توانست شاهین نقره ای تبلیغات محیطی را برای “کمپین یه چیز خوشمزه” از آن خود کند.
شایان ذکر است این کمپین در راستای آشنایی عموم مردم با پنیرهای طبیعی کاله طرح ریزی و اجرا گردید.