در روز درختکاری ما تصمیم گرفتیم که سهمی در سبز نگه داشتن دنیای اطرافمان داشته باشیم. به همین دلیل درختکاری را از باغچه ی کوچک ولی دوست داشتنی حیاط شرکتمان شروع کردیم.
ما در شرکت فلش امروز۱۵ اسفند ماه سال ۹۶ به همراه تمامی همکاران دست به دست هم دادیم تعدادی نهال و بوته و گل های بهاری کاشتیم و این روز را جشن گرفتیم.
حیات ما آدم ها به ریشه های پایدار درختان و گیاهان وابسته است. وقتی درخت هست، هوا هست، سایه هست، زندگی هم سبزِ سبزست.