تبلیغات محیطی تراست در بزرگراه های پر رفت و آمد تهران به اکران درآمد.

شرکت بازرگانی توانگر اعتماد پارس وارد کننده برند تجاری تراست در بازارهای ایران می باشد. این شرکت جهت بدست آوردن گروهی جدید از مصرف کنندگان این برند صاحب نام ، تصمیم به معرفی محصولات جدید خود کرد تا در بازارهای رقابتی به سرعت جای خود را باز کند.

آژانس تبلیغاتی فلش مشاور تبلیغاتی برند تراست می باشد.