فاز جدید تبلیغات محیطی محصولات تراست، با مفهوم «سرمایه ماندگار»، در سطح شهرهای شمالی کشور توسط آژانس تبلیغات فلش اکران گردید.
تراست برندی معتبر در زمینه محصولات تهویه مطبوع هوا میباشد.