آژانس تبلیغاتی فلش برندینگ پروژه تبلیغات محیطی اکبر جوجه را برعهده داشت،  برای این پروژه ایده پردازی انجام شد و طرح جدیدی برای این برند بر روی پل و بیلبورد در مرکز شهر تهران را اکران کرد.