بر اساس مجموعه بررسی های انجام شده و نیز در جهت ارتقای مفاهیم لذت و اعتماد در میان مشتریان، در نگاه اول با توجه به دارا بودن تنوع فوق العاده طعمهای بستنی شاد ، کمپینی تدوین شد به نام “کهکشاد راه شادی” که این تنوع به بهترین شکل تصویری نمایان شود.

در نهایت با نمایش این ارزش افزوده نسبت به دیگر رقبا و همتایان بستنی شاد، این کمپین بسیار موفق و تاثیرگذار جلوه نمود. ایجاد حس لذت از چشیدن یک طعم ویژه و طبیعی به همراه تصویر سازی و گرافیک جذاب و فریبنده، تمرکز اصلی این کمپین بود.