آژانس تبلیغاتی فلش ، کمپین ماالشعیر بدون الکل پاکبان را با تمرکز بر حس خوشایند یک نوشیدنی با کیفیت ، طراحی و اجرا کرد. این مفهوم بر اساس نمایش مزه و کف مالشعیر پاکبان که تمایز اصلی این محصول نسبت به دیگر رقبا در بازار است به تصویر کشیده شد. طرح  خلاقانه این محصول  مخاطبان را تحت تاثیر قرار داد و باعث افزایش فروش محصول به ویژه در تهران و شهرهای شمالی کشور گردید.