گلنوش ، برندی با بیش از چهل سال حضور در بازار ایران ، یکی از با سابقه ترین شرکت ها در زمینه تولید محصولات مواد غذایی است.

آژانس تبلیغاتی فلش مسئولیت برندینگ و تبلیغات این شرکت معتبر را در ایران به عهده دارد. این فعالیتها  شامل طراحی نشانه و هویت سازمانی شرکت  ، طراحی بسته بندی همه محصولات و تبلیغات محیطی این برند می باشد.