خودت رو با خودروت کامل کن!

هسته اصلی این کمپین با توجه به درخواست سفارش دهنده که ایجاد نیاز و اعتماد به استفاده از خدمات این مجموعه در اقشار خاص و تاثیرگذار جامعه (پزشکان، مهندسین و وکلا) بود بر روی استفاده از طراحی ساده و مدرن همراه با جنبه های بصری قدرتمند قرار گرفت.

برای دستیابی به این منظور پس از درنظر گرفتن شرایط امروز مخاطب، طرح اصلی در راستای به  تصویر کشیدن شعار انتخاب شده و ایجاد هیجان در مخاطبین  طراحی و اجرا شد.