کلینیک آریامن

طراحی کمپین تبلیغات محیطی «آریامن»

آژانس تبلیغاتی فلش در راستای ایجاد راهکارهای خلاق برای معرفی هرچه بهتر خدمات  «کلینیک تخصصی زیبایی آریامن»، با توجه به نوع فعالیت این موسسه در زمینه پوست و مو، سراغ ایجاد مفهومی متفاوت از حس زیبایی در رسانه های فراگیر رفت.  این رویکرد با این هدف پیش رفت تا طرح نهایی از آنچه هم اکنون در تبلیغات این صنف قابل مشاهده است، متفاوت باشد.